Skip to content

Aanmelden

Uw kind is 3 jaar: dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding op school. Op die manier krijgt u een goed beeld van de school. Hebt u uw keuze gemaakt dan kunt u uw kind aanmelden. Dit kan eventueel ook op een later tijdstip.

Uw kind is 3 jaar en 9 maanden: dan bestaat de mogelijkheid voor uw kind om te komen meedraaien in de groep. Dit gebeurt altijd in overleg met de school. Uw kind kan dan alvast wennen aan de manier van werken, de dagindeling, de juf en aan de kinderen.

Tijden & vakanties

De schooltijden van KC De Avonturier zijn als volgt:

maandag tot en met vrijdag 
08:30 – 14:05 uur

Tien minuten voor de aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats. De 1e zoemer gaat vijf minuten voor aanvang van de lessen. Om 8.30 gaat de 2e zoemer. De kinderen moeten dan in de klas zijn, zodat de lessen kunnen beginnen.

Dag
Schooltijden
maandag
08:30 – 14:05 uur
dinsdag
08:30 – 14:05 uur
woensdag
08:30 – 14:05 uur
donderdag
08:30 – 14:05 uur
vrijdag
08:30 – 14:05 uur

Vakantieoverzicht 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Studiedag
28 september
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Studiedag
31 oktober
Studiedag
6 december
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Lesvrije dag
6 februari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Studiedag
6 april
Goede vrijdag
7 april
Tweede Paasdag
10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18-19 mei
Tweede Pinksterdag
29 mei
Lesvrije dag
29 juni
Studiedag
30 juni
Zomervakantie
14 juli vanaf 12.00u t/m 27 augustus

Parro

Om alle communicatie zo simpel mogelijk te houden maken we vooral gebruik van de schoolapp Parro. Via deze app wordt u op de hoogte gehouden van nieuws, vragen we om hulp als het nodig is, krijgt u foto’s vanuit de klas en vindt u de jaarplanning. Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld ook uw privacy-voorkeuren instellen, uw adresgegevens aanpassen of inschrijven voor de oudergesprekken.

MR

Voor zowel leerkrachten als werknemers is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders en leerlingen zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft elke school een medezeggenschapsraad die op zowel het belang van ouders en leerlingen als op het belang van de leerkracht en school toeziet.

Ouderraad

Op basisschool Effen hebben we een groot aantal activiteiten, waarmee de tijd van jullie kinderen op school extra leuk willen maken.

In deze ouderraad zitten enthousiaste ouders van de leerlingen hier op school. Samen met school kijken ze naar de invulling van de extra activiteiten en bieden ondersteuning waar nodig.

Verlof aanvragen

Er kan zich wel eens een situatie voordoen waardoor er verlof aangevraagd moet worden. Niet alle afspraken zijn namelijk buiten schooltijd te plannen. U moet hiervoor tijdig een verlofformulier invullen. Wilt u verlof aanvragen voor uw kind dan kunt u dat het beste doen via onze website met onderstaand aanvraagformulier.